chi-tieu-ky-thuat
Một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cống tròn bê tông cốt thép công nghệ ly tâm trục treo có áp lực ép

Loại cống /
Type of pipe
Đường kính trong /
Internal diametter (mm)
Chiều dài /
Length (mm)
Độ dày /
Thickness (mm)
Tải trọng /
Live load
Φ300 300 2000 30 HL-93
Φ400 400 2000 40 HL-93
Φ600 600 2000 60 HL-93
Φ800 800 2000 80 HL-93
Φ1000 1000 2000 100 HL-93
Φ1200 1200 2000 120 HL-93
Φ1500 1500 2000 150 HL-93
Φ2000 2000 2000 200 HL-93