CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THỊNH VIỆT
Nhà máy sản xuất ống cống ly tâm và cấu kiện bê tông

Địa chỉ: Hồng Hà, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tel/Fax: (84-3) 3366 8139 / 33366 8039
Email: thinhviet2013@gmail.com /
Website:
www.thanhthinhviet.com


No Fields Found.